Vrije kavel

Altijd al gedroomd van het (laten) bouwen van uw vrijstaande villa? Natuurlijk bevalt uw huidige woning wel (of niet), maar als u het toen voor het zeggen gehad zou hebben, dan had u het beslist anders gedaan.

Om met de bebouwing van de kavel aan te sluiten op de projectmatige ontwikkelde woningen van het plangebied moet voldaan worden aan een aantal eisen ten aanzien van positie op de kavel, afmeting en materialisatie.

Hoofdgebouw

De villa’s dienen op ten minste 3,5 meter van de ontsluitingsweg gebouwd te worden en ten minste 3 meter van de zijdelingse erfgrens. Bouwhoogte is ten hoogste 12 meter. Goothoogte is ten hoogste 7 meter. Hoofdgebouw dient afgedekt te worden met een kap welke een dakhelling heeft van ten minste 30 graden en ten hoogste 60 graden.

Gezamenlijke maximale oppervlakte van hoofd,- en (bijgebouw ten hoogste 60 m²) tot ten hoogste 50% van het perceel oppervlakte.

Bijgebouw

Aan-, of uitgebouwde bijgebouwen dienen ten minste 2 meter achter de voorgevelrooilijn, en ten minste 1 meter van de erfgrens gebouwd te worden. Bouwhoogte is ten hoogste 6,5 meter. Goothoogte is ten hoogste 3,5 meter.

Beeldkwaliteitsplan (t.b.v. alle kavels)

De bebouwing heeft een dorpse uitstraling horende bij de kleinschaligheid. Een menselijke maat, geen grote dozen. Bij een dorps karakter horen een aantal aspecten. Niet uitgesproken fel kleurgebruik bijvoorbeeld of materialen gebruiken die te veel afwijken van wat men traditioneel gezien in een dorp tegenkomt. Voor specifieke details verwijzen wij naar het bestemmingsplan Medemblik Mantelhof Andijk.

Staat van oplevering

De bouwkavels worden bouwrijp opgeleverd. Hiermee wordt bedoeld dat de kavels op maaiveld hoogte zijn geëgaliseerd. De grond voor de kavels is geschikt voor woningbouw.

Beschoeiing

De bouwkavels welke aan het water gelegen zijn worden voorzien van een walbeschoeiing. Mantelhof biedt u de kans om op royale kavels vanaf ca. 430 m² tot ca. 740 m² nu eindelijk eens zelf te gaan (laten) bouwen

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!