Voortgang bouwrijp maken plan Mantelhof, Andijk

De bouwrijp werkzaamheden van het plan Mantelhof te Andijk verlopen voorspoedig. Op dit moment is het eerste gedeelte van de bouwweg aangelegd en inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van het toekomstige riool in het tweede gedeelte.

Medio april start Aannemingsbedrijf Kuin bv met de heiwerkzaamheden van de 8 woningen in fase 1 en de 14 woningen in fase 2.