Voortgang bouw plan Mantelhof

De woningen van plan Mantelhof, fase 1, zijn inmiddels opgeleverd en een deel van de wijk is woonrijp gemaakt. De bouw van de laatste vrije kavels is inmiddels gestart en is in volle gang.
Aannemingsbedrijf Kuin is reeds begonnen met de tweede serie woningen van het plan. Het gaat om 8 woningen van fase 1 en 14 woningen van fase 2.